Tomāti Beef

120–150 g smagi un ar 3–5 sēklu kamerām vai 150–250 g smagi ar 5–10 sēklu kamerām, apaļi rievoti vai plakani, ar biezu mīkstumu, miltaini, satur maz sēklu. Angliski tos dēvē par gaļas (beef) tomātiem un atkarībā no lieluma apzīmē ar burtu B (B – beef, BB – big beef, mēdz būt pat BBBB tomāti).