REĢISTRĀCIJAS NOTEIKUMI

Jūs piekrītat un apliecināt, ka visa reģistrācijas laikā sniegtā informācija ir patiesa un pareiza. Jebkāda nepatiesa vai maldinoša informācija, visticamāk liks mums reģistrāciju atteikt.

INDIVIDUĀLĀ PIEEJA

Jūs piekrītat, ka jums piešķirtais pieteikšanās ID un parole ir paredzēts tikai jūsu individuālai lietošanai un jūs nodrošināsiet, ka šī informācija netiek paziņota trešajām personām un neviena cita persona neizmantos jums piešķirto pieeju. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Jūsu kontu. Ja Jūsu kontu izmanto cita persona, SIA Lietas MD uzskata, ka šīs darbības veiciet jūs. SIA Lietas MD veiks visus piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu minēto konfidencialitāti.

IEPIRKŠANĀS NOSACĪJUMI

Jūs piekrītat, ka pasūtot produktus caur tiešsaistes pasūtījumu platformu augluserviss.lv, jums ir jābūt pilnvarām iegādāties produktus sava uzņēmuma vārdā un jums ir jāievēro sadarbības līgumā atrunātie noteikumi starp jūsu pārstāvēto uzņēmumu un SIA Lietas MD

LIETOTĀJA MAIŅA

Jūs piekrītat, ka gadījumā, ja aizejat no uzņēmuma kurā strādājat, jūs rakstiski paziņosiet par šo faktu uz SIA Lietas MD pa e-pasta adresi info@augluserviss.lv. SIA Lietas MD neuzņemas atbildību par augluserviss.lv kontu ļaunprātīgu izmantošanu, ko veic klientu bijušie darbinieki.

INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Jūs piekrītat, ka, SIA Lietas MD rūpējas par to, lai bezmaksas augluserviss.lv tiešsaistes pasūtījuma platformas sniegtā informācija vienmēr būtu pareiza un precīza, bet var rasties tehniskas kļūdas un/vai neprecizitātes, un ka SIA Lietas MD neuzņemas atbildību par šādiem gadījumiem, bet iespēju robežās iesaistās to novēršanas pasākumos.

PRIVĀTUMS

Piekrītot reģistrācijai, ja vien lietotnes lietotājs nevienojas ar SIA Lietas MD atsevišķi par citiem privātuma noteikumiem, katrs reģistrētais klients piekrīt, ka informācija, ko iesniedz reģistrācijā, var tikt ievadīta SIA Lietas MD datu bāzē. SIA Lietas MD var izmantot šo informāciju mārketinga nolūkos bez papildu norādījumiem vai maksājumiem vai citām kompensācijām.

AUTORTIESĪBAS

Jūs piekrītat, ka visi augluserviss.lv vietnes aspekti ir SIA Lietas MD intelektuālais īpašums, un tādējādi tie ir aizsargāti ar autortiesībām un tos nevar izmantot nekur citur bez skaidras rakstiskas SIA Lietas MD atļaujas. Šīs autortiesības ietver arī tekstu, attēlus, lapas izkārtojumu, vietnes funkcionalitāti un drošības kodus.

PIEKĻUVES PĀRTRAUKŠANA

Augluserviss.lv lietotnes pārzinis patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem nobloķēt jebkuru klientu no augluserviss.lv vai atteikt jebkura klienta reģistrāciju.

ATRUNA

Ja preces marķējumā nav norādīts savādāk, SIA Lietas MD nav produktu ražotājs, bet tā izplatītājs. SIA Lietas MD produktu piegādātāji nodrošina informāciju par produktiem (apraksti, marķējumi, specifikācijas, alergēni). SIA Lietas MD neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas izriet no tiešsaistes platformas augluserviss.lv ievietotās informācijas vai tās izmantošanas. Mēs neuzņemamies atbildību arī par jebkuras trešās puses tīmekļa vietnes saturu, kurai varat piekļūt no mūsu tīmekļa vietnes (izmantojot saites).

VISPĀRĪGI

Šos noteikumus un nosacījumus var grozīt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma, un jūsu piekļuvi šai vietnei var pārtraukt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Turpinot izmantot šo vietni pēc šādiem šo noteikumu grozījumiem, jūs apņemsities ievērot grozītos noteikumus. Ja tiek pārtraukta jūsu piekļuve šai vietnei, visi šajos noteikumos noteiktie atteikumi un atbildības ierobežojumi saglabāsies.

Visas cenas (kas norādītas lietotnē) neietver sevī PVN, piegādes un citas izmaksas, tās var tikt noteiktas atsevišķi un mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.